“Рийч Пойнт” ХХК нь 2010 оны 11 сард үүсгэн байгуулагдсан цагаас эхлэн Колорадо бизнес төвийн арчилгаа үйлчилгээг хариуцан ажиллаж, үл хөдлөх хөрөнгийн салбарт тасралтгүй 8 жил үйл ажиллагаа явуулсан туршлагатай хамт олон юм. Манай компани нь  2017 оноос үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн ЧД-ийн 18.1-р байр буюу “Зар мэдээ”-тэй байрны оффис болон Санзайн зуслан дахь “Rocky Mountain” хотхоны арчилгаа үйлчилгээг хариуцан ажиллаж байна“Рийч Пойнт” ХХК нь 2010 оны 11 сард үүсгэн байгуулагдсан цагаас эхлэн Колорадо бизнес төвийн арчилгаа үйлчилгээг хариуцан ажиллаж, үл хөдлөх хөрөнгийн салбарт тасралтгүй 8 жил үйл ажиллагаа явуулсан туршлагатай хамт олон юм. Манай компани нь  2017 оноос үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн ЧД-ийн 18.1-р байр буюу “Зар мэдээ”-тэй байрны оффис болон Санзайн зуслан дахь “Rocky Mountain” хотхоны арчилгаа үйлчилгээг хариуцан ажиллаж байна